Μπορείτε να επιστρέψετε τα προϊόντα που έχετε αγοράσει από τη www.tettris.gr, κατόπιν συνεννόησης με την εταιρεία σε περίπτωση που εντοπίσατε κάποιο πρόβλημα. Η επιστροφή πρέπει να γίνεται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής και να συνοδεύεται με δελτίο αποστολής ώστε να κοπεί το αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο πώλησης. Σε περίπτωση επιστροφής λόγω υπαιτιότητάς μας τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν την Χαρτικά Σχολικά Tettri’s EE.